Dansk Nefrologisk Selskab har udarbejdet to korte undervisningsfilm i anledningen af ERA-EDTA mødet i København. Den ene er om nye lovende nyrebeskyttende behandlingsmetoder ved type 2 diabetes og den anden præsenterer den AKI og CKD behandlingsvejledning som DNS har udviklet i brugervenlig app-version.

Hvis der er problemer med at se videoerne, kan de forsøges åbnet i en alternativ browser

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi. Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning
Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

The ISN Academy

The ISN Academy has now arrived. Brand new, interactive and user-friendly, this e-learning portal and mobile app deliver the latest knowledge in nephrology. As a friend of ISN and an established member of the global nephrology community, we value your support in spreading the word to the specialists you know in the field. This ISN membership benefit is open to all until September 15, 2017. You can share complete free access to 5,900 pieces of content across 20 topics, including an extensive mix of presentations, webinars, e-curriculums, guidelines, cases and articles.

Evaluering af efteruddannelse DNS – Sammenfatningsrapport 2016
Rapporten er kommenteret i Ugeskrift for Læger

AKI holdningspapir

Dansk Nefrologisk Selskabs holdningspapir for AKI er klar. Se det færdige dokument her
Læs mere

Tak til vores sponsorer

Dansk Nefrologisk Selskab takker sponsorerne, som hjælper til opretholdelsen og udviklingen af selskabets arbejde

Se mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV