Ny national klinisk retningslinje

“En behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt”

MAGICapp version  – PDF-version

Formålet med retningslinjen er, at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret behandling i forhold til patienter med kronisk nyresvigt stadium 5 uden dialyse indenfor velafgrænsede problemstillinger.


 

HØRING – Glomerulonephritis guidelines

Ny version af Glomerulonephritis guidelines er på trapperne – Se høringsversionen her

Kommentarer sendes senest 15. august 2020 på secretary@nephrology.dk


Årsmøde i Dansk Nefrologisk Selskab  er udskudt, men der arbejdes på virtuel løsning til vores generalforsamling

COVID 19 database

 

ERA-EDTA har taget initiativ til en europæisk dataindsamling relateret til COVID 19 og patienter i dialyse eller nyretransplanteret. Se mere her

Kristine Hommel, registeransvarlig for DNSL har tilbudt at stå for indsamling af data fra Danmark og indberette dette til ERA-EDTA en gang om måneden. Dataudtræk foregår via DNSL og ICD-10 koderne for Covid19 efter godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen.


 

Hvis der er problemer med at se videoen, kan den forsøges åbnet i en alternativ browser

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi.

Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning

Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294