Indkaldelse til

Virtuel generalforsamling i Dansk Nefrologisk Selskab

Fredag den 2. oktober 2020 kl. 16:00 – 16:45

 

Du kan deltage i mødet på din computer eller din mobilapp ved at klikke her.
Det er ikke nødvendigt at downloade app’en

Indkaldelse til Generalforsamlingen

Formandens beretning 2019 – 2020

Regnskab 2019

 


 

Opfordring fra Nyreforeningen – Fondsansøgere søges

Man tror, det er løgn, men min families lille fond mangler forskere/ph-d-studerende at give en pose penge til. Primært indenfor ingeniør/lægeverdenen, men ikke et krav. Not kidding, coronaen har sat alt så meget på stand by, at vi mangler kvalificerede ansøgere i vores fond, der uddeler penge til udvikling af medicoteknisk udstyr og nye livreddende metoder.

Ansøgningsfrist er 1. oktober.

Vi giver penge til projekter med forskning og udvikling af medico-teknologi og metoder inden for anæstesiologi, smertebehandling, det prehospitale område og akutbehandling af lunge- og kredsløbsproblemer. Teknologier og metoder, der inddrager machine learning, kunstig intelligens (AI) og digitalisering (big data) inden for fondens områder, vægtes højt. Vi uddeler legater af varierende størrelse. Hidtil har den årlige uddeling ligget på mellem 150.000 – 200.000 kr.” Læs mere og søg: https://hessesmindefond.dk/

 


 

Glomerulonephritis guidelines

Ny version af Glomerulonephritis guidelines kan ses her

 


 

Ny national klinisk retningslinje

“En behandlingsstrategi uden dialyse for patienter med kronisk nyresvigt”

MAGICapp version  – PDF-version

Formålet med retningslinjen er, at bidrage til en mere ensartet og evidensbaseret behandling i forhold til patienter med kronisk nyresvigt stadium 5 uden dialyse indenfor velafgrænsede problemstillinger.

 


 

COVID 19 database

 

ERA-EDTA har taget initiativ til en europæisk dataindsamling relateret til COVID 19 og patienter i dialyse eller nyretransplanteret. Se mere her

Kristine Hommel, registeransvarlig for DNSL har tilbudt at stå for indsamling af data fra Danmark og indberette dette til ERA-EDTA en gang om måneden. Dataudtræk foregår via DNSL og ICD-10 koderne for Covid19 efter godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

 


 

Hvis der er problemer med at se videoen, kan den forsøges åbnet i en alternativ browser

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi.

Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning

Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294