COVID 19 database

 

ERA-EDTA har taget initiativ til en europæisk dataindsamling relateret til COVID 19 og patienter i dialyse eller nyretransplanteret. Se mere her

Kristine Hommel, registeransvarlig for DNSL har tilbudt at stå for indsamling af data fra Danmark og indberette dette til ERA-EDTA en gang om måneden. Dataudtræk foregår via DNSL og ICD-10 koderne for Covid19 efter godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen.


 

Augustinusfonden

 

Augustinusfonden støtter til forskningsprojekter indenfor et bredt felt af årsager, forebyggelse, diagnostik, behandling og komplikationer i forbindelse med nyresygdomme.
Det er anden gang fonden åbner for denne type forskningsprojekter. Første års bevillinger blev uddelt i oktober 2019, hvor 16 projekter modtog støtte på mellem 750.000 kr. og 2,3 mio. kr.
Ansøgningsfristen er den  15. juni 2020 kl. 12.00

Læs mere her


 

Hvis der er problemer med at se videoen, kan den forsøges åbnet i en alternativ browser

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi.

Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning

Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294