Dansk Nefrologisk Selskab


Home | Møder & kurser | Tidligere videnskabelige møder | Uddannelse | Forskning | Yngre Nefrologer | Referater | Medlemskab & fonde
Priser & legater |
Publikationer | DNSL | Links | Guidelines | Centre | Bestyrelsen | Udvalg m.m. | Love | English

 

 

Tilmelding mailliste
Afmelding mailliste

DNS på Facebook

 @
Kontakt

Vejledning ved
rejsegodtgørelse
fra DNS

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 Specialespecifikke kurser 2017
 

Videnskabeligt heldagsmøde i Århus 13. oktober 2016
Mesenchymal stem cell transplantation and kidney disease & IgA nephropathy
Tilmelding er ikke nødvendig


Indikatorrapport 2015Brug af Tolvaptan (Jinarc®) i Danmark med det formål at bremse
progression af cysteudvikling og nyreinsufficiens ved ADPKD  - Rapport 2016


Evaluering af efteruddannelse DNS - Sammenfatningsrapport 2016