A joint meeting of the Danish Society of Nephrology
and
the Danish Myeloma Study Group
4. april 2019

 

What should an adult nephrologist know about Pediatric Nephrology?
Paraproteinaemias and Renal Disease: A joint meeting of the DNS and the DMSG

 

 

Dansk Nefrologisk Selskabs Årsmøde afholdes
10. – 11. maj 2019 i Odense

Præliminært program forventes tilgængeligt i løbet af februar

Der er åbent for indsendelse af abstract – klik her

Deadline 10. marts 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 4. december 2018
Årsrapport og Indikatorrapport er udkommet
Datoer for specialespecifikke kurser i Hoveduddannelsen 2019 kan ses under Møder og kurser
Holdningspapiret for behandling af glomerulonephritis

Holdningspapiret for behandling af glomerulonephritis er nu tilgængeligt.
Dokumentet vil regelmæssigt blive opdateret, da gruppen har besluttet at fortsætte samarbejdet på tværs af regionerne.

 

Dansk Nefrologisk Selskab har udarbejdet to korte undervisningsfilm i anledningen af ERA-EDTA mødet i København. Den ene er om nye lovende nyrebeskyttende behandlingsmetoder ved type 2 diabetes og den anden præsenterer den AKI og CKD behandlingsvejledning som DNS har udviklet i brugervenlig app-version.

Hvis der er problemer med at se videoerne, kan de forsøges åbnet i en alternativ browser

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi. Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning

Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV