Danskeraften

Dansk Nefrologisk Selskab afholder danskeraften under ERA-EDTA fredag den 25. maj.

Der vil være et fagligt program, hvortil der kan indsendes abstracts. – Se mere her.

Efterfølgende middag. Arrangementet er muligt grundet et sponsoreret grant.

Tilmelding efter først til mølle. Se invitationen her

Høring

Dansk Nefrologisk Selskab har udarbejdet et holdningspapir vedrørende behandling af glomerulonephritis.
Holdningpapiret kan ses her, med henblik på høring blandt selskabets medlemmer og andre interesserede.

Frist for høringssvar er 20. maj 2018, som sendes til secretary@nephrology.dk

7 konkrete indsatser, der hjælper både patienterne og økonomien

OECD viste i en rapport fra 2017, at 15% af sundhedsudgifterne anvendes til at håndtere fejl og skader. Hør analysekonsulent, Ane Auraaen, fra OECD, fortælle om resultaterne fra rapport. I Danmark er vi blevet inspireret af OECDs rapport, og VIVE og PS! er gået sammen om at lave en dansk undersøgelse af, hvad der giver mest patientsikkerhed for pengene.  Professor i sundhedsøkonomi, Jakob Kjellberg fra VIVE, lancerer resultaterne fra undersøgelsen på konferencen og fortæller bl.a. om hvilke 7 syv tiltag, der har den største effekt for pengene. EN ting er undersøgelser, en anden ting er, hvordan man kan se på økonomi og patientsikkerhed på det enkelte hospital og afdeling. Navina Events, der er chef for East London Foundation Trust, vil give eksempler på, hvordan de både arbejder med patientsikkerhedstiltag samt ser på de økonomiske konsekvenser – til inspiration og læring for danske hospitaler og sygehusafdelinger. Det  næste  sundhedsvæsen er lige om hjørnet Patientsikkerhedskonferencen 2018 sætter fokus på fremtiden – og på fremtidens kompetencer i forhold til ledelse og styring af sundhedsvæsenet, systematiske forbedringer og kulturforandringer, som skal styrke patientsikkerheden. Vi samler inspirerende oplægsholdere, danske og internationale  – og skaber netværk om forbedringer og patientsikkerhed.

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi. Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning
Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

CKD interaktiv web-app

Ny, interaktiv CKD-vejledning vedr. kronisk nyresygdom er nu online på DNS hjemmeside.
Brug den til at få råd og vejledning om udredning, henvisning, behandling og opfølgning af den kronisk, nyresyge patient udenfor nefrologisk regi.

Gå til den her.

The ISN Academy

The ISN Academy has now arrived. Brand new, interactive and user-friendly, this e-learning portal and mobile app deliver the latest knowledge in nephrology. As a friend of ISN and an established member of the global nephrology community, we value your support in spreading the word to the specialists you know in the field. This ISN membership benefit is open to all until September 15, 2017. You can share complete free access to 5,900 pieces of content across 20 topics, including an extensive mix of presentations, webinars, e-curriculums, guidelines, cases and articles.

Evaluering af efteruddannelse DNS – Sammenfatningsrapport 2016
Rapporten er kommenteret i Ugeskrift for Læger

AKI holdningspapir

Dansk Nefrologisk Selskabs holdningspapir for AKI er klar. Se det færdige dokument her
Læs mere

Tak til vores sponsorer

Dansk Nefrologisk Selskab takker sponsorerne, som hjælper til opretholdelsen og udviklingen af selskabets arbejde

Se mere

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV