Årsmøde 6. – 7. maj 2021 afholdes virtuelt

Se programmet her

Der kræves ikke tilmelding og deltagelse er gratis for DNS’ medlemmer.
Zoom-link bliver lagt på hjemmesiden og sendt ud med nyhedsbrev inden mødet

 


 

Glomerulonephritis guidelines

Ny version af Glomerulonephritis guidelines kan ses her

 


 

Hvis der er problemer med at se videoen, kan den forsøges åbnet i en alternativ browser

“Dansk Nefrologis og Nyrefysiologis Historie” er udkommet som flot paperback, som sælges for 125 kr. ekskl. porto. Kontakt secretary@nephrology.dk for nærmere information.

Hent pdf. udgaven herForsideBagside

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi.

Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning

Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294