DNS og uddannelsesudvalget søger om 3 nye inspektorer

Der søges om både en juniorinspektor og en inspektor i Region Øst samt om en juniorinspektor i Region Nord, som skal bidrage med at kvalitetssikre og udvikle den lægelige videreuddannelse på landets sygehuse. Som udgangspunkt skal der være en juniorinspektor og en inspektor i hver af de 3 uddannelsesregioner.

Læs mere her  – Ansøgningsfrist d. 1.2.2021.

Ansøgning sendes til secretary@nephrology.dk – mrk. Inspektor att. Uddannelsesudvalget


 

Der er nu åbent for ansøgninger til Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og
Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond

Ansøgningfrist 31. januar 2021

Læs mere her

 


 

Glomerulonephritis guidelines

Ny version af Glomerulonephritis guidelines kan ses her

 


 

COVID 19 database

 

ERA-EDTA har taget initiativ til en europæisk dataindsamling relateret til COVID 19 og patienter i dialyse eller nyretransplanteret. Se mere her

Kristine Hommel, registeransvarlig for DNSL har tilbudt at stå for indsamling af data fra Danmark og indberette dette til ERA-EDTA en gang om måneden. Dataudtræk foregår via DNSL og ICD-10 koderne for Covid19 efter godkendelse fra Sundhedsdatastyrelsen.

 


 

Hvis der er problemer med at se videoen, kan den forsøges åbnet i en alternativ browser

Bliv medlem

Dansk Nefrologisk Selskab er sammenslutningen af nefrologer i Danmark og er åbent for alle læger interesserede i nefrologi.

Er du studerende kan du blive medlem ved at skrive en motiveret ansøgning

Bliv medlem af Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294