Vælg Klogt

Kære Lægevidenskabelige Selskaber.

 

Vælg Klogt har brug for jeres input til kommende Vælg Klogt-anbefalinger.

Der er brug for input og forslag fra klinikere og sundhedsprofessionelle, der har den faglige baggrund til at vurdere, hvilke behandlinger, procedurer og undersøgelser, som vi med fordel kan undvære.

Hvis I har forslag til, hvor der foregår noget unødvendigt i sundhedsvæsenet, så meld det ind via denne formular: https://vaelgklogt.dk/tip.

Det er altid muligt at melde forslag ind til Vælg Klogt, men hvis forslaget skal medtages i denne indsamlingsrunde, skal det meldes ind inden d. 1. marts 2024.

Jeres input kan blive til anbefalinger, som bidrager til, at der fremover bliver færre unødvendige behandlinger og undersøgelser i det danske sundhedsvæsen. På den måde kan ressourcerne i stedet blive brugt på aktiviteter, der giver sundhedsfaglig værdi og mening for den enkelte patient.

Forslag, som er blevet meldt ind til Vælg Klogt tidligere, bliver også taget med i den samlet vurdering af hvilke forslag, som Vælg Klogt skal arbejde videre med.

Vi opfordrer desuden til, at I deler denne mail og muligheden for at sende forslag ind. Hvis I har spørgsmål eller vil vide mere, så skriv til konsulent i Vælg Klogt Katrine Sommerlund på Kasomm@rm.dk