Bestyrelse og udvalg

Henrik Birn
Formand
Overlæge, professor, dr. med.

Valgt 2022

Afdeling for Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
E-mail: hb@clin.au.dk

Habilitetserklæring

Bo Broberg
Uddannelsesansvarlig Overlæge

Valgt 2022

Nefrologisk afdeling
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Habilitetserklæring

Mads Hornum
Overlæge, professor, Ph.D., FERA

Valgt 2020

Nyremedicinsk afdeling,
Rigshospitalet og Københavns Universitet

Habilitetserklæring

Line Aas Mortensen
Afdelingslæge, Ph.D.

Valgt 2022

Nefrologisk afdeling Y
Odense Universiteshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Habilitetserklæring

Anders Nordholm
HU-læge, Ph.D., Repræsentant Yngre Nefrologer

Valgt 2021

Nefrologisk afdeling
Herlev Hospital/ Rigshospitalet

Habilitetserklæring

My Svensson
Overlæge, professor, Ph.D.

Valgt 2023

Nyremedicinsk afdeling,
Aalborg UniversitetshospitalDorthe Mørck Mortensen
Sekretær

Afdelingslæge, Ph.D.

Afdeling for Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N

secretary@nephrology.dk

Jens Gregers Sørensen
Senior konsulent
Læge

Tel. +45 40286466
jgsdadlnet@hotmail.com /
jgs@dadlnet.dk

Udvalg

Lægevidenskabelige Selskaber

Helle Thiesson
Bente Jespersen
Ditte Hansen

DRG – udvalget

Lisbet Brandi
Bo Feldt Rasmussen
Nye DAGS koder i nefrologien 2011

DSIM

Mads Hornum

 

DSIM koordinerende uddannelsesudvalg

Marsela Resuli
Subagini Nagarajah

EDTA-National coordinator

Kristine Hommel 

 

Inspektorer i nefrologi

Jon Waarst Gregersen (Region Nord)
Krista Dybtved Kjærgaard (Region Nord)
Bo Broberg (Region Øst)
Karin Østergaard (Region Syd)
Tobias Danvel (Juniorinspektor Region Nord)
Mie Klessen Eickhoff (Juniorinspektor Region Øst)
Sabine Snitgaard Nielsen (Juniorinspektør Region Syd)

Koordinerende uddannelsesudvalg

Marsela Resuli (formand)
Lena Helbo Taasti
Helle Hansen
Dorte Jensen
Bo Broberg
Karin Brøchner Østergaard
Sabine Snitgaard Nielsen
Sophie Kaarup

DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling

Specialeudpeget Subagini Nagarajah, Videreuddannelsesregionerne Øst og Syd
Specialeudpeget Dinah Khatir, Videreuddannelsesregionerne Nord og Syd
Specialeudpeget YL Sofie Gundersen, Videreuddannelsesregion Syd
Specialeudpeget YL Hanne Skou Jørgensen, Videreuddannelsesregion Øst
Specialeudpeget YL Lotte Borg Lange, Videreuddannelsesregion Nor

RADS fagudvalg

Formand Birgitte Bang Pedersen

Registerudvalg

Rådgivning af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger

Bo Feldt-Rasmussen
Jens Dam Jensen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink

Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bo Feldt-Rasmussen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink
Anne-Lise Kamper

Repræsentanter til www.sundhedskvalitet.dk

James Goya Heaf
Stinne Kvist

Sundhedstyrelsens Registreringsnævn

Niels Henrik Buus

UEMS repræsentant

Bo Broberg