Bestyrelse og udvalg

Formand
Helle Thiesson

Overlæge, Ph.D.

Valgt 2018
Nefrologisk afdeling Y
Odense Universiteshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Helle.thiesson@rsyd.dk

Habilitetserklæring

Ditte Hansen
Næstformand
Overlæge Ph.D.

Valgt 2018

Nefrologisk afdeling
Herlev Hospital
Borgmester Ib Juuls Vej 1, 2730 Herlev

Habilitetserklæring

Mads Hornum
Overlæge, forskningslektor, Ph.D., FERA
Speciallæge intern medicin og nefrologi

Valgt 2020

Nyremedicinsk afdeling,
Rigshospitalet og Københavns Universitet

Habilitetserklæring

Mark Reinhard
Afdelingslæge, klinisk lektor, Ph.D.

Valgt 2018

Nyresygdomme
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N
Tlf: +45 40460321
markrein@rm.dk

Habilitetserklæring

Anders Nordholm
HU-læge, Ph.D., Repræsentant Yngre Nefrologer

Valgt 2021

Nefrologisk afdeling
Herlev Hospital/ Rigshospitalet

Habilitetserklæring

Jon Waarst Gregersen
Overlæge, klinisk lektor, Ph.D.

Valgt 2019

Nyremedicinsk afdeling – Center SLE og Vaskulitis,
Aalborg Universitetshospital
Tlf. 97663754

Habilitetserklæring

Line Aas Mortensen
Sekretær

Afdelingslæge, Ph.D.

Nefrologisk afdeling Y
Odense Universiteshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

secretary@nephrology.dk

Habilitetserklæring

Jens Gregers Sørensen
Senior konsulent
Læge

Tel. +45 40286466
jgsdadlnet@hotmail.com /
jgs@dadlnet.dk

Udvalg

Lægevidenskabelige Selskaber

Helle Thiesson
Bente Jespersen
Ditte Hansen

DRG – udvalget

Lisbet Brandi
Bo Feldt Rasmussen
Nye DAGS koder i nefrologien 2011

DSIM

Ditte Hansen

 

DSIM koordinerende uddannelsesudvalg

Lene Boesby
Lena Taasti

EDTA-National coordinator

Kristine Hommel 

 

Inspektorer i nefrologi

Jon Waarst Gregersen (Region Nord)
Krista Dybtved Kjærgaard (Region Nord)
Bo Broberg (Region Øst)
Annie Knudsen (Region Syd)
Tobias Danvel (Juniorinspektor Region Nord)
Mie Klessen Eickhoff (Juniorinspektor Region Øst)
Karin Østergaard (Juniorinspektør Region Syd)

Koordinerende uddannelsesudvalg

Lene Boesby (formand)
Anette Bagger Sørensen
Mai-Britt Skadborg
Mette Isak Abramsson
Lena Helbo Taasti
Niels Løkkegaard
Mark Reinhard
Karin Brøchner Østergaard

Kommissorium – klik her

DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling

Specialeudpeget Subagini Nagarajah, Videreuddannelsesregionerne Syd, Nord og Øst (suppleant: Dinah Khatir)
Specialeudpeget YL Sofie Gundersen, Videreuddannelsesregion Syd
Specialeudpeget YL Hanne Skou Jørgensen, Videreuddannelsesregion Øst
Specialeudpeget YL Lotte Borg Lange, Videreuddannelsesregion NORD

RADS fagudvalg

Formand Birgitte Bang Pedersen

Registerudvalg

Rådgivning af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger

Bo Feldt-Rasmussen
Jens Dam Jensen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink

Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bo Feldt-Rasmussen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink
Anne-Lise Kamper

Repræsentanter til www.sundhedskvalitet.dk

James Goya Heaf
Stinne Kvist

Sundhedstyrelsens Registreringsnævn

Niels Henrik Buus

UEMS repræsentant

Bo Broberg