Augustinus Fonden inviterer nye ansøgere til puljen for forskning i nyresygdomme for sidste gang

Augustinus Fonden inviterer nye ansøgere til puljen for forskning i nyresygdomme for sidste gang

Fonden har i perioden 2019-2024 afsat 20 mio. kr. årligt til forskning i nyresygdomme.

Årets ansøgningsrunde bliver dermed det sidste åbne call for forskning i nyresygdomme hos Augustinus Fonden.

Fonden har de sidste fem år uddelt 100 mio. kr. fordelt på 80 bevillinger til 71 lovende forskningsprojekter. De sidste 20 mio. kr., der er afsat, uddeles i 2024, hvorefter støtten udfases.

For at sikre en god afvikling af støtten til nyreforskningsområdet har fonden afsat op til 30 mio. kr. i udfasningsmidler, der i 2025-2026 kan uddeles til projekter, der allerede er igangsat med midler fra nyreforskningspuljen, men som kan have brug for supplerende midler til at afslutte forskningen. Kriterier for uddelinger i 2025-2026 vil blive offentliggjort i foråret det respektive ansøgningsår.

“Augustinus Fondens nyreforskningsprogram blev igangsat i 2019 som et led i at fokusere fondens hidtidige mere spredte forskningsstøtte i en fokuseret indsats. Vi har i de seneste fem år set stor værdi af indsatsen, idet puljen har bidraget til at sætte fokus på et underprioriteret forskningsområde og igangsætte nye danske forskningsprojekter. Puljen har blandt andet også fungeret som
katalysator for yderligere finansiering fra andre kilder. Ikke mindst har forskningsstøtten fungeret som et løft af kvalitet og gennemslagskraft for de enkelte forskere. Augustinus Fondens filantropi er dynamisk og udvikler sig løbende. Det betyder, at vi på nogle områder har valgt at prioritere anderledes, hvilket gør sig gældende for nyreforskningen,” uddyber Frank Rechendorff Møller, adm. direktør, om ændringen i fondens strategiske fokus.

Årets ansøgningsopslag 2024

Årets ansøgningsopslag er offentliggjort og ansøgningsskemaet åbner fredag d. 15. marts. Ansøgningsfristen for ansøgninger til forskning i nyresygdomme er fredag d. 14. juni 2024 kl. 12.00.

Kronisk nyresygdom er internationalt anerkendt som en folkesygdom. Det skønnes, at op mod 10-15 % af den voksne befolkning har en nedsat nyrefunktion, men nyresygdomme er ofte oversete og ledsaget af en række alvorlige følgelidelser.

Med en forskningspulje på 120 mio. kr. i perioden 2019-2024 bakker Augustinus Fonden op om forskningsmiljøer og talenter inden for nyresygdomme på landets hospitaler og universiteter ved at støtte forskning og udvikling inden for området.

Forskningsfelt

Augustinus Fonden ønsker at støtte et bredt felt af projekter inden for nyreforskning. Det sker i dialog med eksperter på området. Puljen rummer mulighed for støtte til projekter i relation til:

* Årsager
* Forebyggelse
* Diagnostik
* Behandling
* Komplikationer

Kliniske- og eksperimentelle studier såvel som epidemiologiske forskningsprojekter kan støttes.

Ambitionen er at bidrage til forskning og udvikling på området hos de dygtige danske forskningsmiljøer og talenter på det nefrologiske område på landets hospitaler og universiteter – og ikke mindst bidrage til øget livskvalitet hos de mange danskere, der lever med nyresygdomme.

Erfaringer fra tidligere år

I perioden 2019-2023 er 71 forskningsprojekter igangsat med støtte fra fonden med bevillinger på samlet 100 mio. kr. Projekterne er kendetegnet ved at have høj faglig kvalitet og potentiale for at skabe værdi for patienter og samfund. Ansøgerne er forskere og læger, der er en del af forskningsmiljøerne på landets hospitaler eller universiteter.

Se mere om tidligere bevillingsmodtagere her [1].

FAKTA OM ANSØGNINGSOPSLAG 2024:

Åbning: Fredag d. 15. marts 2024
Ansøgningsfrist: Fredag d. 14. juni 2024 kl. 12.00
Behandlingstid: Ansøgere kan forvente svar i 4. kvartal 2024
Ansøgningsopslag findes her. [2]
Fonden forventer at uddele 20 mio. kr. til nyreforskningsprojekter i 2024.

Med venlig hilsen
Lotte Bak Sørensen
_Fondsrådgiver_
Augustinus Fonden
Sankt Annæ Plads 13, st. th.
1250 København K
T: +45 33 14 52 93
D:  +45 38 42 25 23
E: ls@augustinusfonden.dk
www.augustinusfonden.dk [3]
LinkedIn [4]

Som led i din kommunikation og interaktion med Augustinus Fonden vil vi behandle personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om Augustinus Fondens behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i vores Privatlivspolitik [5].

Links:
——
[1] https://augustinusfonden.dk/projekter/nyreforskning-2023
[2] https://augustinusfonden.dk/viden-og-forskning/forskning-i-nyresygdomme
[3] https://www.augustinusfonden.dk
[4] https://www.linkedin.com/company/augustinus-fonden/?viewAsMember=true
[5] https://augustinusfonden.dk/wp-content/uploads/2022/11/privatlivspolitik-af-ansoegere-om-bevilling_-raadgivere_-artister-og-jobansoegere.pdf