Forskning

DNS Forskningsfond og Rejsefond

DNS forskningsfond og rejsefond er åben for ansøgninger.

Forskningsfond, ansøgningsskema

Rejsefond, ansøgningsskema

Ansøgninger indsendes i én samlet pdf-fil (inkl. vedhæftninger) til secretary@nephrology.dk

-Deadline: fredag d. 12. januar 2024
-Svar på ansøgning: ultimo januar 2024

Andre fonde til støtte af nefrologisk forskning

Helen og Ejnar Bjørnows Fond, deadline overskredet

Augustinusfonden, deadline overskredet

Nyreforeningens forskningsfond, deadline 31. januar 2024

Nyttige links

National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk

GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk

Nyreforeningens forskningspanel: nyre.dk/forskning
(panel bestående af patienter og pårørende, der gennemlæser og giver patientperspektiveret feedback på protokoller, patientinformation o.lign.)

Tidligere nefrologisk forskning