Forskning

DNS Forskningsfond og Rejsefond

DNS forskningsfond og rejsefond er lukket for ansøgninger.
Næste opslag ultimo 2023

Andre fonde til støtte af nefrologisk forskning

Helen og Ejnar Bjørnows Fond, deadline 1. nov. 2023

Augustinusfonden, deadline overskredet

Nyreforeningens forskningsfond, deadline overskredet

Nyttige links

National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk

GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk

Nyreforeningens forskningspanel: nyre.dk/forskning
(panel bestående af patienter og pårørende, der gennemlæser og giver patientperspektiveret feedback på protokoller, patientinformation o.lign.)

Tidligere nefrologisk forskning