Forskning

Fonde til støtte af nyremedicinsk forskning

Bjørnows Fond, deadline 20. oktober 2021

Nyreforeningens Forskningsfond, deadline 31. december 2021

Augustinusfonden, deadline juni 2022

Nyttige links
National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk
GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk
Nyreforeningens forskningspanel: nyre.dk/forskning

Nefrologisk forskning

Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond

Ansøgningfristen er overskredet for 2021