Forskning

DNS Forskningsfond og Rejsefond

Ansøgningsfrist til DNS forskningsfond og rejse fond er åben for ansøgninger.
Deadline 2. januar 2023

DNS forskningsfond (formular)

DNS rejsefond (formular)

Andre fonde til støtte af nefrologisk forskning

Helen og Ejnar Bjørnows Fond, deadline 1. nov. 2022

Augustinusfonden, deadline juni 2023

Nyreforeningens forskningsfond, (deadline overskredet)

Nyttige links

National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk

GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk

Nyreforeningens forskningspanel: nyre.dk/forskning
(panel bestående af patienter og pårørende, der gennemlæser og giver patientperspektiveret feedback på protokoller, patientinformation o.lign.)

Tidligere nefrologisk forskning