Forskning

DNS Forskningsfond og Rejsefond

Ansøgning til DNS forskningsfond og rejse fond åbner i slutningen af 2022

Deadline for 2021 er overskredet.

DNS forskningsfond (formular)

DNS rejsefond (formular)

Andre fonde til støtte af nefrologisk forskning

Augustinusfonden, deadline juni 2022

Nyreforeningens forskningsfond, (deadline overskredet)

Nyttige links

National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk
GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk
Nyreforeningens forskningspanel: nyre.dk/forskning

Tidligere nefrologisk forskning