Vejledning i forbindelse med udredning, henvisning og kontrol af CKD

Denne interaktive web-applikation giver mulighed for at indtaste eGFR og albuminuri (Urin-Albumin/kreatinin ratio) for en given patient og på den baggrund få forslag til udredning, evt. henvisning, behandling og kontrol.

NB! Denne algoritme omhandler specifikt kronisk nyresygdom og er baseret på en tidligere udgivet rapport (Læs den fulde rapport her). Vejledningen gælder for den typiske patient med kronisk nyresygdom. Der kan være patienter, herunder især yngre patienter, hvor særlige forhold kan tale for supplerende udredning eller henvisning uden for de anførte kriterier.
For vurdering af akut nyresvigt se vejledning i håndtering af AKI her.