Survey om tilbud om fysisk træning til patienter med kronisk nyresvigt

Vi håber, du vil deltage i denne spørgeskemaundersøgelse om fysisk træning til patienter med kronisk nyreinsufficiens:

https://redcap.regionh.dk/surveys/?s=EFMPXC7Y9N

  • Formålet er at undersøge holdninger til og tilbud om fysisk træning til patienter med kronisk nyreinsufficiens på danske hospitaler
  • Det tager fem minutter at besvare spørgeskemaet
  • Projektet er godkendt af Videncenteret for Dataanmeldelser. En godkendelse hos Videnskabsetisk Komite er ikke påkrævet
  • Alle data vil blive pseudoanonymiserede inden analyse, og offentliggørelse af resultater vil være aggregerede data
  • Spørgeskemaet er en oversættelse af et australsk redskab udviklet af Paul N Bennett (Bennett PN et al. Nephrol Nurs J. 2016;43(4))

Kontakt: Lektor, seniorforsker, ph.d., fysioterapeut Stig Mølsted, Nordsjællands Hospital, e-mail: Stig.Moelsted@regionh.dk