Helen og Ejnar Bjørnows Fond

Helen og Ejnar Bjørnows Fond

Fonden indkalder ansøgninger til dette års uddeling. Fonden støtter ifølge fundatsen videnskabelige projekter inden for medicinsk forskning og behandling med særlig henblik på nefrologi. Du kan læse mere på fondens hjemmeside.

Ansøgningen kan alene fremsendes elektronisk via fondens hjemmeside; www.bjoernowsfond.dk, og skal være indsendt senest den 1. november 2022, kl. 12.00.

Spørgsmål til ansøgningsprocessen kan rettes via mail til fondens sekretariat på adressen; sekretariat@bjoernowsfond.dk