Infektion og nyretransplantation del 2

Virtuelt møde for Yngre Nefrologer

Tirsdag d. 7/12-21: 19:30 – 21:00 (virtuelt)

Link tilsendes medlemmer af Yngre Nefrologer når datoen nærmer sig.

 

Program:

Transplantations-udredning ved infektionsproblematik

Aygen Øzbay, afdelingslæge, Nyresygdomme, AUH

 

Kroniske infektioner hos nyretransplanterede

Alex Lund Laursen, overlæge, Infektionsmedicinsk afd., AUH

 

Immundæmpende behandling ved infektionsproblematik

Aygen Øzbay, afdelingslæge, Nyresygdomme, AUH