Infektion og nyretransplantation del 1

Virtuelt møde for Yngre Nefrologer

Tirsdag d. 23/11-21: 19:30 – 21:00 (virtuelt)

Link tilsendes medlemmer af Yngre Nefrologer når datoen nærmer sig.

 

Program:

Bakterielle infektioner efter nyretransplantation – almindelige og de sjældne fugle

Søren Jensen-Fangel, overlæge, Infektionsmedicinsk afd., AUH

 

Virale infektioner efter nyretransplantation – monitorering, diagnostik og behandling

Marianne Kragh Thomsen, overlæge Mikrobiologisk afdeling

Lene Ugilt Pagter Ludvigsen, PhD, Klinisk Institut, AU