Hvor hæmatologi og nefrologi mødes

17. november 2021, Nyborg Strand, Østervej 2, 5800 Nyborg

Fælles temadag for yngre hæmatologer og yngre nefrologer

50 pladser fordeles ligeligt mellem de to specialer efter først til mølle princippet. Kursusdeltagernes speciale bedes anført i tilmeldingen, som sendes til: yh@hematology.dk

Endeligt program