8th Nephro Update Europe

8th Nephro Update Europe!

Wien, den 6.-7. september 2024 – fysisk møde og virtuelt.

En mulighed for bred opdatering indenfor nefrologien.

Alle medlemmer af DNS får rabat på deltagergebyr, så prisen er 275€ per person (incl VAT) ved fysisk deltagelse og 200€ per person for virtuel deltagelse. En tilsvarende rabat kan opnås, hvis man er 35 år eller derunder og/eller indsender abstract.

Læs mere om mødet på https://nephro-update-europe.eu.

Hvis du ønsker at tilmelde dig og gøre brug af rabatten fra DNS, skal du kontakte selskabets sekretær n.kesel@medupdate-europe.com med oplysning om  navn og medlemskab af Danish Society of Nephrology. Man skal selv dække udgifter til transport og overnatning.”