Transplantation og immunologi (HU kursus)

Kursets nummer: 221801

Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i Transplantation og Immunologi

Dato for kursus: 6.-8.4.2022

Sted: Skejby Sygehus, Århus

Delkursusleder: Søren Schwartz Sørensen & Karin Skov

Email: Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk   Karin.Skov@auh.rm.dk

Tilmeldingsfrist til ckjh@regionsjaelland.dk den 30.1.22