Sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension (HU kursus)

Kursets nummer: 221802

Kursets navn: Specialespecifikt kursus for nefrologer i sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension

Dato for kursus: 16.-18.11.2022

Sted: Skejby Sygehus

Delkursusleder: Niels Henrik Buus  & Marie Frimodt-Møller

Email: nhb@biomed.au.dk marie.frimodt-moeller@regionh.dk

Tilmeldingsfrist til ckjh@regionsjaelland.dk den 29.8.22