Dialysebehandling og plasmaferese (HU kursus)

HU kursus:

Dialysebehandling og plasmaferese

Dato for kursus: 2. og 3. oktober (Skejby) og 15. og 16. november, 2023 (Ålborg)

Sted: Århus og Ålborg

Delkursusleder: Jesper Mosgaard Rantanen og Dinah Khatir

Email: jemr@rn.dk og DINKHA@rm.dk

 

Program (oktober)

Program (november)

 

Tilmelding til Connie Johansen ckjh@regionsjaelland.dk – angiv navn, privatmail og arbejdsmail, samt forventet afslutning af HU. Ansøgningsfrist er 1.8.23 – OBS begge dele forventes taget samme år.
Ansøgere vil få besked umiddelbart efter frist. Der vil blive taget hensyn til anciennitet ved overtegning af kurserne.
Spørgsmål vedr. kurset kan stilles til hovedkursusleder ovl. Marsela Resuli (marsela.resuli@regionh.dk) eller delkursusledere (e-mails ovenstående)