DNS årsmøde

DNS årsmøde 2023

Tid: Fredag + lørdag d. 12. + 13. maj 2023

Sted: Hotel Scandic Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Program

Tilmeldingsblanket hentes her. Udfyld og send til secretary@nephrology.dk

 

Abstracts indsendes til secretary@nephrology.dk senest d. 1. april 2023.

Abstracts bedes indeholde projekttitel, forfatterrækkefølge og tilhørsforhold samt opbygges efter standard retningslinjer med overskrifterne baggrund, metode, resultater og konklusion. Maksimalt 2400 anslag (inkl. mellemrum), times new roman, striftstørrelse 12 og ikke mere end én figur. Der må maksimalt indsendes ét abstract pr. person (excl. medforfatterskaber).
Abstracts, der udtages til oral præsentation , vil blive meddelt den præsenterende forfatter senest d. 4 april 2023.

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen.