Udvalg

Lægevidenskabelige Selskaber

Bente Jespersen Lisbet Brandi Peter Vilhelm Clausen


DRG – udvalget

Lisbet Brandi Bo Feldt Rasmussen Nye DAGS koder i nefrologien 2011


DSIM

Jens S. Iversen


DSIM koordinerende uddannelsesudvalg

Lene Boesby Lena Taasti


EDTA-National coordinator

James Heaf 


Inspektorer i nefrologi

Jon Waarst Gregersen (Region Nord) Pernille Mørk Hansen (Region Øst) Annie Knudsen (Region Syd) Tobias Bomholt (Juniorinspektør Region Øst) Krista Dybtved Kjærgaard (Juniorinspektør Region Nord) Karin Østergaard (Juniorinspektør Region Syd)


Koordinerende uddannelsesudvalg

Lena Helbo Taasti (formand)
Anette Bagger Sørensen
Julie Bryndum
Pernille Mørk Hansen
Niels Løkkegaard
Lene Boesby
Frank Holden Mose Rikke Borg Tobias Bomholt

Kommissorium – klik her


DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling

Overlæge Michael Munch Overlæge Lena Helbo Taasti HU læge Kristian Bergholt Buhl HU læge Krista Dybtved Kjærgaard HU læge Tobias Bomholt


RADS fagudvalg

Formand Birgitte Bang Pedersen


Registerudvalg – klik her


Rådgivning af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger

Bo Feldt-Rasmussen Jens Dam Jensen Kjeld Erik Otte Hans Dieperink


Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bo Feldt-Rasmussen Kjeld Erik Otte Hans Dieperink Anne-Lise Kamper


Repræsentanter til www.sundhedskvalitet.dk – Læs mere her

James Goya Heaf Stinne Kvist


Sundhedstyrelsens Registreringsnævn

Niels Henrik Buus


UEMS repræsentant

Pernille Mørk Hansen

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV