Udvalg

Lægevidenskabelige Selskaber

Helle Thiesson
Bente Jespersen


DRG – udvalget

Lisbet Brandi
Bo Feldt Rasmussen
Nye DAGS koder i nefrologien 2011


DSIM

Jens S. Iversen


DSIM koordinerende uddannelsesudvalg

Lene Boesby
Lena Taasti


EDTA-National coordinator

James Heaf 


Inspektorer i nefrologi

Jon Waarst Gregersen (Region Nord)
Pernille Mørk Hansen (Region Øst)
Annie Knudsen (Region Syd)
Tobias Bomholt (Juniorinspektør Region Øst)
Krista Dybtved Kjærgaard (Juniorinspektør Region Nord)
Karin Østergaard (Juniorinspektør Region Syd)


Koordinerende uddannelsesudvalg

Lene Boesby (formand)
Anette Bagger Sørensen
Mai-Britt Skadborg
Mette Isak Abramsson
Lena Helbo Taasti
Niels Løkkegaard
Pernille Mørk Hansen
Mark Reinhard
Tobias Bomholt

Kommissorium – klik her


DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling

Specialeudpeget Lena Taasti, Videreuddannelsesregionerne Syd, Nord og Øst .
Specialeudpeget YL Sofie Gundersen, Videreuddannelsesregion Syd
Specialeudpeget YL Hanne Skou Jørgensen, Videreuddannelsesregion Øst
Specialeudpeget YL Lotte Borg Lange, Videreuddannelsesregion NORD


RADS fagudvalg

Formand Birgitte Bang Pedersen


Registerudvalg – klik her


Rådgivning af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger

Bo Feldt-Rasmussen
Jens Dam Jensen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink


Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bo Feldt-Rasmussen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink
Anne-Lise Kamper


Repræsentanter til www.sundhedskvalitet.dk – Læs mere her

James Goya Heaf
Stinne Kvist


Sundhedstyrelsens Registreringsnævn

Niels Henrik Buus


UEMS repræsentant

Tobias Bomholdt

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294