Udvalg

Lægevidenskabelige Selskaber

Bente Jespersen
Lisbet Brandi
Peter Vilhelm Clausen


DRG – udvalget

Lisbet Brandi
Bo Feldt Rasmussen

Nye DAGS koder i nefrologien 2011


DSIM

Jens S. Iversen


DSIM koordinerende uddannelsesudvalg

Peter Clausen
Lena Taasti


EDTA-National coordinator

James Heaf 


Inspektorer i nefrologi

Jon Waarst Gregersen (Region Nord)
Pernille Mørk Hansen (Region Øst)
Annie Knudsen (Region Syd)

Tobias Bomholt (Juniorinspektør Region Øst)
Krista Dybtved Kjærgaard (Juniorinspektør Region Nord)
Karin Østergaard (Juniorinspektør Region Syd)

Koordinerende uddannelsesudvalg

Lena Helbo Taasti (formand)
Anette Bagger Sørensen
Julie Bryndum
Pernille Mørk Hansen
Niels Løkkegaard
Peter Clausen
Frank Holden Mose
Rikke Borg
Tobias Bomholt

Kommissorium – klik her


DNS´s udpegede repræsentanter i regionale ansættelsesudvalg til hoveduddannelsesstilling

Overlæge Michael Munch
Overlæge Lena Helbo Taasti
HU læge Kristian Bergholt Buhl
HU læge Krista Dybtved Kjærgaard
HU læge Tobias Bomholt


RADS fagudvalg

Formand Birgitte Bang Pedersen


Registerudvalg – klik her


Rådgivning af Sundhedsstyrelsen i forbindelse med vurdering af nefrologisk specialistanerkendelse for udenlandske læger

Bo Feldt-Rasmussen
Jens Dam Jensen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink


Sagkyndige konsulenter i Patientklagenævnet

Bo Feldt-Rasmussen
Kjeld Erik Otte
Hans Dieperink
Anne-Lise Kamper


Repræsentanter til www.sundhedskvalitet.dk – Læs mere her

James Goya Heaf
Stinne Kvist


Sundhedstyrelsens Registreringsnævn

Niels Henrik Buus


UEMS repræsentant

Pernille Mørk Hansen

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV