Rejsegodtgørelse

Vejledning vedr. rejsegodtgørelse

DNS yder tilskud til indenlandske rejser udført i forbindelse med arbejde udført for DNS, herunder arbejde i udvalg nedsat af DNS.
Desuden ydes tilskud til ikke-speciallæger, som er medlem af DNS, i forbindelse med rejse til og fra DNS Årsmøde eller et videnskabeligt møde afholdt af DNS.
Godtgørelsen ydes kun i det omfang, rejsen ikke kan dækkes fra anden side, f.eks. fra ansættelsessted.
Udenlandske rejser refunderes kun efter forudgående aftale med DNS.
Rejserefusion forudsætter at nedenstående udfyldes og at bilag vedlægges.

Godtgørelse i forbindelse med bestyrelses- eller udvalgsarbejde

Der ydes som udgangspunkt refusion svarende til 1. klasses togbillet. Herudover refunderes nødvendig, tilsluttende bus/taxa. Hvis rejse med tog ikke er mulig eller indebærer væsentligt øget tidsforbrug ydes refusion af flybillet på økonomiklasse. I så fald begrundes dette. I tilfælde af, at rejse i egen bil/motorcykel er påkrævet, ydes refusion svarende til Skatteministeriets ”lave” maksimalsats for skattefri godtgørelse (i 2017 1,93 kr. pr. km).
Udbetaling af kørselsgodtgørelse indberettes til Skat efter gældende regler.

Godtgørelsen til ikke-speciallæge medlemmer af DNS i forbindelse med deltagelse i DNS møder

Der ydes som udgangspunkt refusion svarende til én retur, standard togbillet til/fra nærmeste station. Der ydes ikke refusion til tilsluttende bus/taxa.

Vedtaget på Bestyrelsesmøde 8. marts 2012.

Der skal påregnes op til ca. 4 ugers behandlingstid ved refusion

Dit navn

Adresse

Postnummer

By

Din e-mail

Mobil nr.

Dato for rejse (i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD)

Rejsens formål

Transportmiddel: Tog / Fly / Taxa / Hotel

Husk at uploade bilag herunder ellers vil udgiften ikke blive refunderet

Udlæg

Kørsel i egen bil:

I alt til refusion (kr.)

Bank

Reg nr.

konto nr.

Evt. besked

Upload og vedhæft bilag/kvittering (.jpg eller .pdf)

Der skal påregnes op til ca. 4 ugers behandlingstid ved refusion