Rejsefond

Ansøgers navn

Er hovedansøger medlem af Dansk Nefrologisk Selskab -sæt kryds Ja:Nej:Har anmodet om medlemsskab, godkendelse afventes:

E-mail

CPR. nr.

Stilling og uddannelse

Adresse

Postnummer

By

Mobilnummer

Arbejdsplads - navn, adresse og tlf.

Rejsens formål

Rejsens mål

Tidsrum for rejsen

Mødets navn

Frist for tilmelding

Aktiviteter (sæt kryds)

Vedhæft resumé (abstract), evt. accept/indbydelse som dokumentation (ved foredrag/poster/foredragsholdere)

Ved organisatorisk funktion/andet beskriv art

Dokumentation vedlægges som: (vælg en)
website:

vedhæftet fil:

Detaljeret budget (indsæt tal i DKK)


Gebyrer angiv arten her


Andet arten angives her

Total (indsæt tal i DKK)

Bevilling fra anden side (indsæt tal i DKK)

Bevilling fra anden side

Hvilke tilskud til rejser har du evt. efter ansøgning fået inden for de sidste 5 år fra Dansk Nefrologisk Selskab?

Eventuel beskrivelse af rejsens betydning for dit igangværende eller planlagte forskning (f.eks. i form af en kort beskrivelse af det projekt, der er udført umiddelbart før eller tænkes påbegyndt efter rejsen). Maks 10 linier

CV (hovedpunkter) samt relevante publikationer fra de senere år
CV:

Publikationsliste, Maks 5.:

Hvis ansøgningen imødekommes bedes det tildelte beløb indbetalt til følgende fondskonto
Reg nr.:

konto nr.:

Evt. mærke

CVR eller SE nummer:

Dato for ansøgningen