Forskning

Aktuelt
Dansk Nefrologisk Forsknings og Rejsefond modtager ikke flere ansøgninger i år.

Næste ansøgningsfrist bliver januar 2018 og vil blive annonceret på www.nephrology.dk

Forskningsfonden prioriterer i 2018 ansøgninger fra yngre forskere som er medlem af DNS. Midlerne uddeles fortrinsvis med henblik på igangsættelse af nye projekter. Bevillingen må forventes at være max 30.000 dkr per projekt

Nyttige links:
National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk
GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk
Vejledning i kliniske forsøg fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2011
Orientering om ny lov om National Videnskabsetisk Komité og visse forenklinger fra 2012
Lov om National Videnskabsetisk Komité og visse forenklinger fra 2012


Nefrologisk forskning
Dansk Nyremedicinsk forskning 2001 – 2010 – rapport


Vedrørende forskningsudtræk fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL), se Bag om/Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

DNSL koder


Godkendte projektansøgninger fra DNSL siden 2009

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV