Forskning

Aktuelt

Ansøgningfristen til Dansk Nefrologisk Forsknings og Rejsefond 2020 er overskredet

Forskningsfondens fundats

Nyttige links
National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk
GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk
Vejledning i kliniske forsøg fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2011
Orientering om ny lov om National Videnskabsetisk Komité og visse forenklinger fra 2012
Lov om National Videnskabsetisk Komité og visse forenklinger fra 2012


Vedrørende forskningsudtræk fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL), se Bag om/Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)


Godkendte projektansøgninger fra DNSL siden 2009

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294