Forskning

Aktuelt

Ansøgningfristen til Dansk Nefrologisk Forsknings og Rejsefond 2019 er overskredet

Forskningsfondens fundats

Nyttige links
National Videnskabsetisk Komité: www.NVK.dk
GCP-enhederne i Danmark: www.gcp-enhed.dk
Vejledning i kliniske forsøg fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2011
Orientering om ny lov om National Videnskabsetisk Komité og visse forenklinger fra 2012
Lov om National Videnskabsetisk Komité og visse forenklinger fra 2012


Nefrologisk forskning
Dansk Nyremedicinsk forskning 2001 – 2010 – rapport

Danske nefrologiske afhandlinger


Vedrørende forskningsudtræk fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL), se Bag om/Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)


Godkendte projektansøgninger fra DNSL siden 2009

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294