Fonde


Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond

Der prioriteres yngre forskere i opstartsfasen, som er medlem af Dansk Nefrologisk Selskab og det forventes maksimalt at kunne uddele 30.000 kr. pr projekt. 

Søg Forskningsfonden her og senest 2. februar 2020

Forskningsfondens fundats


Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond

Download skema til ansøgning og returner senest 2. februar 2020 til secretary@nephrology.dk


Ansøgning til ISN Global Outreach Clinical Research & Prevention Program om forskningsmidler


Hjerteforeningen

Hjerteforeningen uddeler i 2020 støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme og inden for tre specifikke fokusområder med øremærkede midler.

Fokusområderne er:

Forskning i psykiske følger af hjerte-kar-sygdom
Forskning i mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme
Ph.d.- og postdoc-stipendier inden for rehabilitering til patienter med hjerte-kar-sygdomme

Informationer om rammerne for og kravene til forskningsprojekter inden for de specifikke fokusområder i 2020  ses på https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/2019/12/18/stoette-til-forskning-i-2020/

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødte hjertesygdomme. Du kan finde flere informationer om Børnehjertefondens støtte på https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/boernehjertefonden/

Som noget nyt bliver ansøgninger om støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden nu også bedømt på om forskningsprojektet falder inden for én af Hjerteforeningens strategiske målsætninger. Læs mere på: https://hjerteforeningen..dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/ under Hvad støtter Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen gør opmærksom på, at brugerinddragelse i forskning, lige som tidligere år, er et af bedømmelseskriterierne for ansøgningerne. Det betyder at alle ansøgninger om forskningsstøtte skal indeholde overvejelser om inddragelse af brugere fx patienter i forskningsprojektet. Kun ansøgninger, som opfylder kravet, vil blive behandlet. I projekter, hvor brugerinddragelse er relevant vil meningsfuld inddragelse af brugere have en positiv effekt på bedømmelsen af ansøgningen. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kriterier-for-bedoemmelse/brugerinddragelse/

Fristen for alle ansøgninger om forskningsstøtte er 30. marts 2020 kl. 14.00.


Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294