Fonde


Augustinusfonden

Augustinusfonden støtter til forskningsprojekter indenfor et bredt felt af årsager, forebyggelse, diagnostik, behandling og komplikationer i forbindelse med nyresygdomme.
Ansøgningsfristen er den  15. juni 2020 kl. 12.00. Det er anden gang fonden åbner for denne type forskningsprojekter. Første års bevillinger blev uddelt i oktober 2019, hvor 16 projekter modtog støtte på mellem 750.000 kr. og 2,3 mio. kr.

Læs mere her


Hjerteforeningen

Hjerteforeningen uddeler i 2020 støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme og inden for tre specifikke fokusområder med øremærkede midler.

Fokusområderne er:

Forskning i psykiske følger af hjerte-kar-sygdom
Forskning i mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme
Ph.d.- og postdoc-stipendier inden for rehabilitering til patienter med hjerte-kar-sygdomme

Informationer om rammerne for og kravene til forskningsprojekter inden for de specifikke fokusområder i 2020  ses på https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/2019/12/18/stoette-til-forskning-i-2020/

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødte hjertesygdomme. Du kan finde flere informationer om Børnehjertefondens støtte på https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/boernehjertefonden/

Som noget nyt bliver ansøgninger om støtte fra Hjerteforeningen og Børnehjertefonden nu også bedømt på om forskningsprojektet falder inden for én af Hjerteforeningens strategiske målsætninger. Læs mere på: https://hjerteforeningen..dk/stoettetilforskning/kan-du-soege/ under Hvad støtter Hjerteforeningen.

Hjerteforeningen gør opmærksom på, at brugerinddragelse i forskning, lige som tidligere år, er et af bedømmelseskriterierne for ansøgningerne. Det betyder at alle ansøgninger om forskningsstøtte skal indeholde overvejelser om inddragelse af brugere fx patienter i forskningsprojektet. Kun ansøgninger, som opfylder kravet, vil blive behandlet. I projekter, hvor brugerinddragelse er relevant vil meningsfuld inddragelse af brugere have en positiv effekt på bedømmelsen af ansøgningen. Læs mere på: https://hjerteforeningen.dk/stoettetilforskning/kriterier-for-bedoemmelse/brugerinddragelse/

Fristen for alle ansøgninger om forskningsstøtte er 30. marts 2020 kl. 14.00.


Dansk Nefrologisk Selskabs Forskningsfond og Dansk Nefrologisk Selskabs Rejsefond – ansøgningsfristen i 2020 er overskredet

Forskningsfondens fundats


Ansøgning til ISN Global Outreach Clinical Research & Prevention Program om forskningsmidler

 

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294