Transplantation og Immunologi

14. april 2021 - 0:00

København Ø

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Overlæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde
Tlf. 9357 0335

lboes@regionsjaelland.dk 

Delkursusleder

Søren Schwartz
Soeren.Schwartz.Soerensen@regionh.dk

Karin Skov
Karin.Skov@auh.rm.dk

Ansøgning senest 1. februar 2021

Connie Kjærgaard Johansen,
ckjh@regionsjaelland.dk
Tlf. 4732 2140

Link til Sundhedsstyrelsen