Specialespecifikt kursus for nefrologer i sekundær og kompliceret primær arteriel hypertension

2. november 2020 - 0:00

Nøjagtig dato følger

 

Ansøgningsfrist

1.8.2020

Delkursusleder

Niels Henrik Buus
nhb@biomed.au.dk

Marie Frimodt-Møller
marie.frimodt-moeller@regionh.dk

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Christina Rasmussen
E-mail: hcra@regionsjaelland.dk
telefon: 4732 2144