Hoveduddannelseskursus – Dialysebehandling og plasmaferese – del 1

24. oktober 2019 - 0:00

Kurset forventes udbudt igen i 2021. Ansøgere får besked umiddelbart efter ansøgningsfrist.
Ved overtegning vil der blive taget hensyn til uddannelsesanciennitet

Delkursusleder

Tom Buur
tom.buur@rn.dk

Johan Povlsen
johan.povlsen@skejby.rm.dk

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Christina Rasmussen
E-mail: hcra@regionsjaelland.dk
telefon: 4732 2144