Forskningstræningskursus i Skejby

6. juni 2019 - 0:00

Forventet forskningstræningskursus særligt for Nefrologi den 6. og 7. juni 2019.

Kurset er et supplement til universitetets kursus specifikt mhp. Nefrologi
Tilmelding senest 8.april 2019 til   Lene Boesby: Lboes@regionsjaelland.dk

Kurset oprettes kun ved min. 15 tilmeldte

Kurset kan indgå som en del af modul 2 i forskningstræningsforløbet for hoveduddannelseslæger og er målrettet læger med interesse for nefrologi/nyrefysiologi. Kurset udgør et supplement til modul 1 og forudsætter ingen forskningserfaring. På kurset gennemgår yngre forskere konkrete eksempler på forskellige typer forskning indenfor det nyremedicinske og nyrefysiologisk områder, ligesom vi vil diskutere baggrunden for og mulighederne for at lave egen forskning, herunder forskningsstøtte, brug af databaser m.v.
Deltagerne forventes at deltage og bidrage aktivt til kurset, f.eks. ved en kort præsentation af overvejelser om egne projekter, gennemgang af tilsendte artikler eller lign. Forberedelsestiden inden kurset anslås til ca. 5-6 timer.
Kursusafgiften dækkes af Regionerne, men deltagerne skal selv aftale frihed m/løn samt evt. dækning af rejse- opholdsgifter med den afdeling, hvor de er ansat

Henvendelse vedr. dette til Lene Boesby Lboes@regionsjaelland.dk
Delkursusledere er overlæge Henrik Birn, Skejby og ovl Martin Egfjord, Rigshospitalet.