Forskningstræningskursus i Skejby

6. juni 2019 - 0:00

Forventet forskningstræningskursus særligt for Nefrologi den 6. og 7. juni 2019.
Videre information følger.

Kurset oprettes kun ved min. 15 tilmeldte.

Henvendelse vedr. dette til Lene Boesby Lboes@regionsjaelland.dk
Delkursusledere er ovlæge Henrik Birn, Skejby og ovl Martin Egfjord, Rigshospitalet.

T