Hoveduddannelseskursus i Nyrefysiologi

25. november 2019 - 0:00

Ansøgningsfrist 30.9.2019 til
Christina Rasmussen, hcra@regionsjaelland.dk

Kurset forventes udbudt igen i 2021. Ansøgere får besked umiddelbart efter ansøgningsfrist.
Ved overtegning vil der blive taget hensyn til uddannelsesanciennitet

Delkursusleder

Claus Bistrup
Claus.Bistrup@rsyd.dk

Helle Thiesson
helle.thiesson@rsyd.dk

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde

lboes@regionsjaelland.dk 

Sekretær

Christina Rasmussen
E-mail: hcra@regionsjaelland.dk
telefon: 4732 2144