Specialespecifikt kursus for nefrologer i Transplantation og Immunologi

11. april 2018 - 10:00

Århus

Se programmet her

Tilmelding senest 11. marts 2018 til

(Helle) Christina Rasmussen
e-mail: hcra@regionsjaelland.dk

Procedure fremgår af
https://www.sst.dk/da/uddannelse/speciallaeger/specialespecifikke-kurser/intern-medicin-nefrologi

Hovedkursusleder

Lene Boesby
Afdelingslæge
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Medicinsk Afdeling
Vestermarksvej 9, 3. sal
4000 Roskilde
lboes@regionsjaelland.dk
Tlf. +45 93570335

Sekretær
(Helle) Christina Rasmussen
hcra@regionsjaelland.dk
tlf. +45 47322144.