Nyrefysiologi – specialespecifikt kursus

13. november 2017 - 0:00

Odense

Hovedkursusleder 
Peter Vilhelm Clausen

Overlæge, ph.d.
Rigshospitalet
Nefrologisk Klinik P 2132
Blegdamsvej 9
2100  Købehavn Ø
Peter.Vilhelm.Clausen@regionh..dk

Program kan ses her
Antal kursister  25
Delkursusledere Helle Charlotte Thiesson, overlæge, ph.d.
helle.thiesson@rsyd.dk
Claus Bistrup, overlæge, ph.d.
Claus.Bistrup@rsyd.dk
Tilmelding senest 23. oktober 2017 OBS NY TILMELDINGS PROCEDURE

Ønske om tilmelding til birgitte.rasmussen@rn.dk med oplysninger om navn, privatadresse, telefonnr., ansættelses sted og forventet dato for færdiggørelsen af hoveduddannelsesforløb senest (2 mdr. før kursusstart).
Besked om optagelse på kurset kan imødekommes vil blive udsendt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.