Akut og kronisk glomerulonefritis, HUS og TTP – Specialespecifikt kursus

25. september 2017 - 0:00

Århus

Hovedkursusleder 
Peter Vilhelm Clausen

Overlæge, ph.d.
Rigshospitalet
Nefrologisk Klinik P 2132
Blegdamsvej 9
2100  Købehavn Ø
Peter.Vilhelm.Clausen@regionh..dk

Program kommer senere
Dato 25. – 28. september 2017
Antal kursister  25
Sted Aarhus Universitetshospital, Skejby
Delkursusledere Jesper Melchior Hansen, overlæge, dr.med.
Jesper.Melchior.Hansen@regionh.dkJens Kristian Dam Jensen, overlæge, ph.d.
jenjesen@rm.dk
Tilmelding OBS NY TILMELDINGSPROCEDUREØnske om tilmelding til pclaus@rh.dk senest 21. juli 2017 med oplysninger om navn, privatadresse, telefonnr., ansættelsessted og forventet dato for færdiggørelsen af det samlede hoveduddannelsesforløb.
Besked om optagelse på kurset kan imødekommes vil blive udsendt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.