Nefrologisk Forskningstrænings kursus

24. august 2017 - 0:00

Århus

Under forudsætning af tilstrækkeligt antal tilmeldte afholder DNS forskningstræningkursus med fokus på forskning i nyresygdomme.

Kurset afholdes den 24. og 25. august 2017 på Aarhus Universitetshospital Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard, 8200, Aarhus N.

Kurset er tænkt som en del af den specialespecifikke del af Modul II i forskningstræningen som led i hovedudddannelsen.

Læs det foreløbige programt på her.

Det forventes, at deltagerne er aktive på kurset og der vil være forberedelse i form af en lille præsentation (5-10 min) af eget udviklings/forskningsprojekt og/eller gennemgang af en videnskabelig artikel, som udsendes ca. én uge inden kursusstart

Tilmeldingsfristen er overskredet, hvis der er spørgsmål kan de rettes til hb@biomed.au.dk

Besked om optagelse på kurset kan imødekommes vil blive udsendt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.