Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Årsrapporter

Eksemplar af seneste Årsrapport kan rekvireres ved at fremsende en stor, adresseret returkuvert frankeret med 30 kr. til: Afdelingslæge, ph.d. Ditte Hansen, Nefrologisk Afdeling B109, Herlev Hospital, 2730 Herlev.

Årsrapport fra 2016
Årsrapport fra 2015
Årsrapport fra 2014
Årsrapport fra 2013
Årsrapport fra 2012
Årsrapport fra 2011

Årsrapport fra 2010
Årsrapport fra 2009

Årsrapport fra 2008 – Udvalgte figurer fra årsrapporten 2008
Årsrapport fra 2007 – Udvalgte figurer fra årsrapporten 2007
Årsrapporter fra 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999

Dansk Nefrologisk Selskab

Dansk Nefrologisk Selskab er et videnskabeligt og fagligt selskab for speciallæger og andre interesserede i nyremedicin

CVR nr. 35353194
Bank: Danske Bank
reg. nr. 1551
konto nr. 4361836294

TILMELD NYHEDSBREV