Educational grant fra NOVO Nordisk

Send en ”ansøgning”(e-mail) til secretary@nephrology.dk, senest 1. februar 2018, hvor du angiver

Navn
E-mail
Tlf
Ansættelsessted
Stillingstype
Hvorvidt du har indsendt abstract til mødet ja/nej
Evt 1-2 linier om hvorfor du kvalificerer dig til deltagelse:

Du bedes udfylde og vedhæfte dette regneark

Der vil blive udsendt svar på tildeling senest 16. februar 2018

Tildelingen sker i følgende prioriteret rækkefølge:

  1. Yngre læger eller ikke-fastansatte forskere, der har indsendt abstract til mødet
  2. Øvrige som har indsendt abstract til mødet
  3. Læger i hoveduddannelse i nefrologi
  4. Andre yngre læger med dokumenteret interesse i nefrologi (ansættelse på nefrologisk afdeling/afsnit eller publikationer indenfor nefrologi)
  5. Øvrige

NB! Til dem som ikke tildeles ovenstående:
Der er reduceret registreringsgebyr for DNS medlemmer http://www.era-edta2018.org/en-US/registrations-1